<noframes id="hbfzr">
  <address id="hbfzr"><listing id="hbfzr"><listing id="hbfzr"></listing></listing></address>
  <address id="hbfzr"></address>
  <address id="hbfzr"></address>

  <noframes id="hbfzr">

   <address id="hbfzr"></address><em id="hbfzr"><strike id="hbfzr"><dl id="hbfzr"></dl></strike></em>
   <address id="hbfzr"></address>

   <address id="hbfzr"><nobr id="hbfzr"><menuitem id="hbfzr"></menuitem></nobr></address><form id="hbfzr"></form>
   <span id="hbfzr"><nobr id="hbfzr"><progress id="hbfzr"></progress></nobr></span>

   流出物管理

   阳江核电站放射性废气、废液年排放量远低于国家规定排放标准,放射性固体废物的年产生量低于设计标准。


   阳江核电站目前放射性流出物排放量按照生态环境部2018年4月批复的《关于阳江核电厂5、6号机组环境影响评价报告书(运行阶段)的批复》(环审[2018]5号)中批准的年限值执行。其中,阳江核电站放射性废气排放量的国家年限值分别为:惰性气体1650TBq、碘17.8GBq、粒子(半衰期≥8天)9.18GBq、氚29.1TBq、气态碳-14为2.22TBq;阳江核电站放射性废液排放量的国家年限值分别为:氚262TBq、液态碳-14为300GBq、其余核素120GBq;阳江核电站放射性固体废物产生量的国家年限值为单台机组50m3/年,原始设计值为单台机组58m3/年,当前设计值执行标准为单台机组50m3/年。   放射性气体排放量

   2021(截至10月底)
   2020
   2019
   2018
   2014
   2015
   2016
   2017

   放射性液体排放量

   2021(截至10月底)
   2020
   2019
   2018
   2014
   2015
   2016
   2017

   放射性固体产生量

   2021(截至10月底)
   2020
   2019
   2018
   2014
   2015
   2016
   2017
   亚洲欧美综合区丁香五月小说